Deltatrans.pl

Istotną metodą na optymalizację sztampowego systemu dystrybucji jest użycie drzewa minimalnego pokrycia dystrybucją, aby opracować sieć transportu, a w następnej kolejności umieścić węzły magazynowania, o rozmiarze aby administrować śladowym, średnim bądź też perfekcyjnym popytem na artykuły. Bardzo niejednokrotnie, popyt limitowany jest zdolnością do będącego transportu z poza węzła magazynowania. Kiedy transport z poza miejsca magazynowania przekroczy swoją zdolność magazynowania bądź też do wejścia towaru, magazynowanie jest użyteczne jedynie by wyrównać ilość przewozu przez jednostkę czasu, by zmniejszyć szczyty załadowania w systemie transportu. Funkcja logistyczna absorbuje się zarządzaniem przepływu fizycznego i jego otoczeniem, jakimi są: zasoby ludzkie, elektryczność, korzystna niezbędne do adaptacji świadczeń, osobiste magazyny, ciężarówki, systemy informatyczne, usługi, magazyny wynajęte itd. Funkcja logistyczna administruje bezpośrednio przepływami fizycznymi oraz pośrednio, transferami pieniężnymi oraz związaną z nimi wiadomością.

Źródło:
http://www.deltatrans.pl/pl/50,Drobnicowy-dystrybucja
http://www.deltatrans.pl/pl/16,Logistyka-Kontraktowa
http://www.deltatrans.pl/pl/17,Racki-i-opakowania-transportowe
http://www.deltatrans.pl/pl/7,Magazynowanie-i-nbsp-logistyka